Zapraszamy do kontaktu

Właścicielem marki jest firma Kolorowo i Zdrowo Elżbieta Jaworowska przy ul. Rybnika 1 w Białymstoku 15-645, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Białystok pod NIP 542-209-63-96, REGON 050701117

Kolorowo i Zdrowo Elżbieta Jaworowska
ul. Rybnika 1, Białystok 15-645
TEL : +48 533 363 273
kontakt@kolorowoizdrowo.pl